גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
English
תחשיב כדאיות מעבר לגז טבעי

תחשיב כדאיות מעבר לגז טבעי

שימוש כיום צריכה שנתית מחיר סה"כ צריכה שנתית במונחי גז טבעי
מ"ק mmBTU
סולר (אלפי ליטר)
גפ"מ (טון)
מזוט (טון)
סה"כ
מ"ק / ₪ mmBTU / $
מחיר כולל נוכחי
סוג הלקוח
הצעת מחיר mmBTU / $ מ"ק / ₪
מחיר גז טבעי (מחברת השיווק)
התשלום עבור ההולכה
התשלום עבור החלוקה
סה"כ עלות ללקוח
השקעות נדרשות
דמי חיבור ראשוניים
עלויות הסבה (עד ה-valve train)
עלויות ציוד הקצה (מבערים)
עלות הגזה
פיקוח צד ג'
מדידה, סקר קרקע, איתור תשתיות
תשלום אגרות והיתלים
עלויות נוספות /בצ"מ
קיזוז השקעה בגין מענק מהמדינה
סה"כ השקעות
ניתוח כדאיות כלכלית - לקוח
סה"כ עלויות היום
סה"כ עלויות בעתיד
סה"כ חיסכון שנתי
החזר השקעה בשנים (נומינאלי)

* מחשבון זה הינו למטרות איפורמטיביות בלבד ואין בו או בכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או הזמנה לרכוש גז טבעי.